Testy specjalistyczne urządzeń rentgenowskich

CertyfikatTesty specjalistyczne obejmują szereg testów jednoznacznie potwierdzających prawidłowe działanie aparatów rentgenowskich. Podczas takich testów sprawdzane jest m.in. działanie lampy i parametrów wiązki promieniowania.
Nasze laboratorium badawcze posiada akredytację (AB1521) Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzeń radiologicznych.
Wykonujemy testy specjalistyczne w zakresie:

  • radiografii ogólnej,
  • fluoroskopii i angiografii,
  • tomografii komputerowej,
  • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
  • stomatologicznych,
  • monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Sprawdź nasz aktualny zakres akredytacji.

 

 Ikona PCA

      AB 1521