Projektowanie i serwis pracowni rentgenowskich - firma MERK sp. z o.o. z Gdańska

 

MERK sp. z o.o. powstała w 2010 r. Od początku istnienia głównym przedmiotem działalności było wykonywanie kontroli parametrów fizycznych urządzeń rentgenowskich stosowanych w medycznych pracowniach rentgenowskich. W 2014 r. kompetencje naszego laboratorium badawczego zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji przyznaniem certyfikatu akredytacji.

Po zmianach właścicielskich w 2015 r. nastąpił dynamiczny rozwój działalności firmy. Nasza oferta poszerzyła się o projektowanie medycznych, weterynaryjnych oraz przemysłowych pracowni rentgenowskich, prowadzenie nadzoru inspektora ochrony radiologicznej w zakresie ochrony radiologicznej w placówkach medycznych i zakładach przemysłowych oraz prowadzenie bieżących kontroli parametrów urządzeń rentgenowskich w medycznych pracowniach rentgenowskich.
Naszą kadrę tworzą specjaliści z wieloletnim stażem. Nasz interdyscyplinarny zespół składa się z fizyków medycznych, inżynierów biomedycznych, techników elektroradiologii i Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Doświadczenie oraz posiadane uprawnienia naszego personelu pozwalają nam sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Naszymi klientami są głównie jednostki ochrony zdrowia stosujące aparaty rentgenowskie oraz źródła izotopowe do celów diagnostycznych i terapeutycznych, gabinety weterynaryjne, a także zakłady przemysłowe stosujące urządzenia rentgenowskie i źródła izotopowe różnego rodzaju.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Ikona kości

Testy specjalistyczne

Ikona ołówka i linijki

Dział projektowy

Ikona łapy

Weterynaria

Bezpieczna diagnostyka rentgenowska to nasz priorytet.