Przemysł — projektowanie i ochrona radiologiczna

Urządzenie z ekranemIzotopy promieniotwórcze są stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki promieniowaniu możemy uzyskać pomiary grubości materiałów lub poziomu cieczy w zbiornikach zamkniętych. Najnowocześniejsze technologie pozwalają na wykonanie badań z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa. Technika rentgenowska nie niszczy badanego przedmiotu ani nie wpływa na jego jakość. Nasz zespół dba o prawidłowe i bezpieczne zastosowanie radiologii w przemyśle.
Każde nieodpowiednie zastosowanie promieniowania może nieść za sobą niekorzystne skutki, dlatego tak ważne jest, aby specjalistyczne pracownie były zaprojektowane z największą dokładnością. Wszystkie osoby narażone na działanie promieniowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 
Nasza firma oferuje nadzór inspektora ochrony w zakresie ochrony radiologicznej w zakładach przemysłowych. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich pracowników w przemyśle związanym z promieniowaniem rentgenowskim.